Privacyverklaring

Platbodemverhuur Waddenzee, gevestigd aan Kerkjelaan 1, 9684 XG Finsterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://platbodemverhuurwaddenzee.nl/
Kerkjelaan 1, 9684 XG Finsterwolde

+31 6 21277940

Cor Feijen is de Functionaris Gegevensbescherming van Platbodemverhuur Waddenzee Hij/zij is te bereiken via platbodemverhuurwaddenzee@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Platbodemverhuur Waddenzee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via platbodemverhuurwaddenzee@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platbodemverhuur Waddenzee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Platbodemverhuur Waddenzee analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Platbodemverhuur Waddenzee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Platbodemverhuur Waddenzee neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Platbodemverhuur Waddenzee) tussen zit. Platbodemverhuur Waddenzee gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Platbodemverhuur Waddenzee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de belastingdienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Platbodemverhuur Waddenzee verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Platbodemverhuur Waddenzee gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platbodemverhuur Waddenzee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar platbodemverhuurwaddenzee@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Platbodemverhuur Waddenzee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Platbodemverhuur Waddenzee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via platbodemverhuurwaddenzee@gmail.com

Over ons

Een frisse start
Cor Feijen is de eigenaar van Platbodemverhuur Waddenzee. Misschien ken je hem van zijn vorige bedrijf, Corfeyplatbodemverhuur.

In 2020 heeft Cor dat bedrijf verkocht aan zijn opvolger omdat het tijd werd om rustiger aan te doen.

Maar het zeilersbloed kruipt waar het niet gaan kan, en in 2021 besluit Cor om toch (beperkt) opnieuw met platbodemverhuur te starten. Ditmaal in een nieuw concept.

Het idee achter Platbodemverhuur Waddenzee
Cor heeft zelf een Lemsteraak in bezit. De overige schepen op deze website worden door hem verhuurt namens hun eigenaren.

Als je zelf een Lemsteraak hebt die je graag zou willen verhuren kun je dat door Cor laten regelen. In overleg regelt hij alle zaken zoals verhuur, contracten, facturering en eventueel het ontvangen van gasten. Jij hoeft alleen je boot te onderhouden. Neem contact op als je hier interesse in hebt.

Tot ziens op het wad!

Hartelijke groet,
Cor Feijen

Contact

Telefoon: 06 21277940
E-mail: platbodemverhuurwaddenzee@gmail.com
Bezoekadres: Kwelderweg 1, 9291MD Dokkumer Nieuwe Zijlen
Postadres: Kerkjelaan 1, 9684XG Finsterwolde

© Platbodemverhuur Waddenzee

Ontwerp door MKB Watersport